Lollum / Waaksens

biljartvereniging

De opgave is gesloten

Wij zien u tijdens het toernooi graag als publiek.

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van de open Wûnseradiel biljart kampioenschappen.