Lollum / Waaksens

biljartvereniging

Sponsoren 2020

Op alfabetische volgorde:

ABL Bouw, Lollum

Afbouwtechniek Leeuwen, Arum

Autobedrijf Boek, Arum

Autobedrijf De Hoop, Heeg

Autobedrijf Hoogterp, Gaastmeer

Autobedrijf Twijnstra, Burgwerd

Autohandel Ykema, Gaastmeer

Baarda v. Wieren Installatie, Lollum

Bijstra Afbouw, Hartwerd

Biljarten Popma, Garijp

Biljartschool van der Veen, Sneek

Countus, Joure

De Groene Weide, Bolsward

De Lastoorts, Bolsward

De Marne Natuursteen, Bolsward

DeckX Bamboo, Bolsward

Drukkerij van der Eems, Easterein

Elgersma Rijwielen, Witmarsum

Garage Wester, Lollum

Gerlsma Mechanisatie, Nijland

Groencentrum, Witmarsum

Groenoord Techniek, Bolsward

Hanze zonwering, Bolsward

Heeringa Bouwbedrijf, Witmarsum

Hilarides Tuinservice, Arum

Loonbedrijf Kramer, Arum

Loonbedrijf Osinga, Kimswerd

Loonbedrijf R. de Jong, Kubaard

Lukkes Installatiebedrijf, Arum

Mechanisatie b.v., Franeker

Mechanisatie Kuipers, Greonterp

Nieuwenhuis en Bouma, Pingjum

Politiek Fouragehandel, Lollum

Posthumus Draaierij, Burgwerd

Regiobank Groenhout, Witmarsum

Repko Sportprijzen, Sneek

Rinagro Smart Farming, Piaam

Schildersbedrijf de Vries, Lollum

Simpel Swiet, Lollum

Stal Berkwert, Kubaard

Stoeterij Beijemastate, Arum

Stukadoorsbedrijf de Boer, Lollum

Stukadoorsbedrijf Schilstra, Lollum

Tapijtboerderij, Witmarsum

Telecommunicatie, Bolsward

Tjalsma voeg- en renovatie, Arum

TLB de Jong, Lollum

TripleDots, Franeker

Us Wurk, Bolsward

Verfzaak, Bolsward

Zeinstra, Blauwhuis

ZWF Ontwerp, Bolsward