Lollum / Waaksens

biljartvereniging

Uitslagen ledenwedstrijden

Bandstoten op vrijdag 14 oktober 2022, aantal deelnemers: 18

Winnaar ronde:

1. Peter Turk

2. Yme Bruinsma

3. Joop de Jong

Herkansing ronde:

1. Halbe Algra

2. Marten van Straten

3. Rob Lorier

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Libre - Bandstoten - Driebanden op zaterdag 29 oktober 2022, aantal deelnemers:

Winnaar ronde:

1. Douwe Akkerman

2. Emmy Hellinga

3. Foeke Tiemensma

Herkansing ronde:

1. Henk Visser

2. Rob Lorier

3. Annie Akkerman

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sint, 10 over rood, op dinsdag 29 nov. en donderdag 1 dec. 2022, aantal deelnemers:

Winnaar ronde:

Herkansing ronde:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerst maat biljarten, op dinsdag 27 en donderdag 29 december 2022, aantal deelnemers:

Winnaar ronde:

Herkansing ronde:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pearke biljarten, op vrijdag 10 maart 2023, aantal deelnemers: 

Winnaar ronde:

Herkansing ronde:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Clubkampioenschappen op dinsdag 11 en donderdag 13 april 2023, aantal deelnemers:

Winnaar ronde:

Herkansing ronde: